Akty prawne Dziennik Ustaw z dnia 17 listopada 1955

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.1955.42.272 Złożenie przez Unię Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego...
Dz.U.1955.42.271 Przyjęcie przez Luksemburg Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi,...
Dz.U.1955.42.270 Zm.: rozporządzenie z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.
Dz.U.1955.42.269 Zm.: rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.
Dz.U.1955.42.268 Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.
Dz.U.1955.42.267 Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów rolniczo-żywnościowych.
Dz.U.1955.42.266 Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.
Dz.U.1955.42.265 Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Dz.U.1955.42.264 Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego.
Dz.U.1955.42.263 Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.
Dz.U.1955.42.262 Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.
Dz.U.1955.42.261 Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U.1955.42.260 Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa domowego i turystycznego.
Dz.U.1955.42.259 Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących instalacji elektrycznych.
Dz.U.1955.42.258 Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących szyn.
Dz.U.1955.42.257 Rozpoczęcie działalności przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Opolu.
Dz.U.1955.42.256 Zm.: rozporządzenie z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020