Akty prawne Dziennik Ustaw z 1932 r. - numer 24

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.1932.24.212 Zniesienie gminy wiejskiej Huta Przedborska w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem.
Dz.U.1932.24.211 Zniesienie gminy wiejskiej Ostrowy Kolonja w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem.
Dz.U.1932.24.210 Zniesienie gminy wiejskiej Trześń w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem.
Dz.U.1932.24.209 Zniesienie gmin wiejskich Łączki Kucharskie i Łopuchowa i utworzenie nowej gminy wiejskiej Łączki Kucharskie w powiecie ropczyckim, województwie...
Dz.U.1932.24.208 Zmiana granic gmin wiejskich Góra i Cząstków w powiecie i województwie warszawskiem.
Dz.U.1932.24.207 Zmiana granic gmin wiejskich Nieborów, Kompina, Bolimów i Jeziorko w powiecie łowickim, województwie warszawskiem.
Dz.U.1932.24.206 Zmiana granic gmin wiejskich Młochów i Grodzisk w powiecie błońskim, województwie warszawskiem....
Dz.U.1932.24.205 Zmiana granic gmin wiejskich Jastrzębie i Bobrowniki w powiecie lipnowskim, województwie warszawskiem.
Dz.U.1932.24.204 Zmiana granic gmin wiejskich Ejszyszki i Bieniakonie w powiecie lidzkim, województwie nowogródzkiem.
Dz.U.1932.24.203 Warunki obowiązujące przy przesyłaniu prospektów i okazowych egzemplarzy czasopism i wydawnictw perjodycznych, zgłoszonych do prenumeraty za...
Dz.U.1932.24.202 Uzupełnienie taryfy pocztowej.
Dz.U.1932.24.201 Uzupełnienie ordynacji wyborczej.
Dz.U.1932.24.200 Zm.: rozporządzenie z dnia 7 lutego 1928 r., wydane w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu...
Dz.U.1932.24.199 Zmiany w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U.1932.24.198 Zmiany w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby...
Dz.U.1932.24.197 Zmiany w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby...
Dz.U.1932.24.196 Zm.: rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1931 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U.1932.24.195 Przenoszenie pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego do dłuższego okresu umorzenia.
Dz.U.1932.24.194 Przyznanie wyjątkowych ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w listach zastawnych i w obligacjach meljoracyjnych Państwowego...
Dz.U.1932.24.193 Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania opłat za prace melioracyjne dokonywane przy przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U.1932.24.192 Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U.1932.24.191 Zniesienie obszaru dworskiego Pawłówka w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U.1932.24.190 Zniesienie obszaru dworskiego Klonówka i utworzenie gminy wiejskiej Klonówka w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U.1932.24.189 Dobra skonfiskowane przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość.
Dz.U.1932.24.188 Ulgi kredytowe dla instytucyj rolniczych.
Dz.U.1932.24.187 Pobór rekruta w 1932 roku.
Dz.U.1932.24.186 Zm.: ustawa o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Dz.U.1932.24.185 Ratyfikacja porozumienia między Polską a Francją w formie wymiany not z dnia 2 czerwca 1931 r. o zmianie §1 art. 14 konwencji weterynaryjnej...
Dz.U.1932.24.184 Ratyfikacja umowy polsko-niemieckiej o ułatwieniach w komunikacji kolejowej między Prusami Wschodniemi a trzeciemi Państwami w tranzycie przez...
Dz.U.1932.24.183 Ratyfikacja konwencji, dotyczącej utworzenia Międzynarodowego Towarzystwa Kredytu Hipotecznego Rolnego, wraz z załączonemi do niej kartą utworzenia i...
Dz.U.1932.24.182 Ratyfikacja konwencji weterynaryjnej między Polską a Belgią, podpisanej w Brukseli dnia 18 grudnia 1930 r.
Dz.U.1932.24.181 Ratyfikacja konwencji między Polską a Rumunją, dotyczącej wydawania przestępców i pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 26...
Dz.U.1932.24.180 Ratyfikacja światowej konwencji pocztowej, sześciu porozumień światowego związku pocztowego oraz 3 protokółów końcowych, podpisanych w Londynie dnia...
Dz.U.1932.24.179 Ratyfikacja konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r....

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020