500 zł kary za literówkę w JPK_VAT?

VAT

Ministerstwo Finansów chce karać podatników za nieprawidłowości w ewidencjach podatkowych. I nie chodzi tu tylko o błędy formalne. Wystarczy wpisanie danych nie w tej rubryce. Zdaniem ekspertów, nowe przepisy są zbyt restrykcyjne.

07.12.2018

Skrucha podatnika tylko pocztą lub osobiście

Ordynacja Prawo gospodarcze

Każdy, kto złożył deklarację po terminie albo skorygował tę złożoną wcześniej i razem z nią wysłał w formie elektronicznej także tzw. czynny żal, czym prędzej powinien naprawić swój błąd i złożyć go w formie tradycyjnej, z własnoręcznym podpisem. Inaczej czynny żal będzie nieskuteczny, a urząd skarbowy może ukarać sprawcę mandatem.

07.12.2018

RPD: Dzieci nie są chronione przed cyberprzemocą

Zarządzanie oświatą

Rzecznik praw dziecka przypomina resortowi edukacji o konieczności przeciwdziałania cyberprzemocy i pyta, jakie rozwiązania już wdrożono i jakie zaplanowano na 2019 r. Przypomina m.in. o konieczności wprowadzenia rozwiązań technologicznych oraz przeszkolenia nauczycieli i pracowników szkoły tak, by umieli rozpoznać problem i pomóc uczniom go rozwiązań.

07.12.2018

Posłowie nie będą interweniować w sprawie niedofinansowania lokalnych placówek kultury

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Niskie zarobki i zła sytuacja kadrowa w instytucjach kultury to „ustawianie kultury na końcu łańcucha pokarmowego” - twierdzą ich pracownicy. A eksperci potwierdzają, że pozycja pracowników samorządowych placówek kultury jest gorsza niż pracowników samorządowych. Interwencję w tej sprawie chciała podjąć grupa posłów, ale nie zyskało to uznania sejmowej komisji.

07.12.2018

Minister chce zmusić rezydentów do dyżurów w oddziałach ratunkowych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo zdrowia chce zmian w szkoleniu specjalizacyjnym. Proponuje, by rezydenci po trzecim roku interny, pediatrii i chirurgii mogli dyżurować w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Zdaniem samorządu lekarskiego, to furtka do "łatania" braków kadrowych i ryzyko dla pacjentów.

07.12.2018

Nowelizacja zmieni przepisy o tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta

Pacjent Opieka zdrowotna RODO

Procedury dostępu do informacji o pacjencie po jego śmierci będą przejrzyste, a lekarze nie będą musieli badać czy konkretna osoba ubiegająca się o dostęp do informacji spełnia ustawowe kryteria osoby bliskiej, bo zrobi to sąd. Sejm przyjął ustawę, która wprowadza zmiany w dostępie do informacji medycznej.

06.12.2018

Sejm przyjął przepisy, które wprowadzają procedurę utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej

Administracja publiczna

Nowelizacja wprowadza do ustawy z 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych pojęcie "utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej" i ureguluje kwestie związane z ogłaszaniem w dziennikach urzędowych oświadczeń rządowych informujących o utracie mocy obowiązującej umów międzynarodowych zawartych przez Polskę albo których stroną jest Polska. To projekt prezydencki.

06.12.2018

Od 2021 roku lekarz wystawi e-skierowanie, ale nie na każde badanie

Pacjent Opieka zdrowotna

Za dwa lata pacjenci mają otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej. Nie będą już musieli w ciągu 14 dni dostarczać do placówki oryginału. Z drugiej strony ograniczy to możliwość zapisywania się przez pacjentów na więcej niż jedną listę oczekujących. W czwartek wieczorem Sejm przyjął ustawę, która wprowadza zmiany.

06.12.2018

UE: Nowe prawo wymusi usuwanie treści terrorystycznych z internetu

Prawo karne Nowe technologie Prawo gospodarcze

Wprowadzenie zasady jednej godziny, co ma oznaczać, że w ciągu 60 minut od decyzji odpowiednich organów w sprawie pojawienia się treści terrorystycznych w sieci mają one być usunięte ze stron internetowych, przewiduje przewiduje projekt unijnego rozporządzenia.

06.12.2018

Sejm za nowelizacją, która poprawi ściągalność alimentów

Prawo cywilne Prawo pracy

Wyższe kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, kary dla pracodawców, którzy pomagają alimenciarzom w unikaniu egzekucji, szybszy przepływ informacji między ZUS i komornikami oraz pierwszeństwo zatrudnienia przy robotach publicznych dla dłużników alimentacyjnych - to tylko niektóre ze zmian, które w czwartek wieczorem przyjął Sejm.

06.12.2018

RPO: Potrzebne systemowe zmiany przepisów o "małym świadku koronnym"

Wymiar sprawiedliwości

Instytucja "małego świadka koronnego" bywa nadużywana zarówno przez osoby, które chcą w ten sposób obniżyć sobie karę, jak i przez śledczych, którzy dzięki takim zeznaniom zyskują potrzebne, choć mało wiarygodne dowody - oceniają eksperci RPO. Apelują o wprowadzenie zmian, które umożliwią m.in. skuteczną ich weryfikację.

06.12.2018

Ustawa o funduszu sołeckim bez zmian, mimo obaw o niedobór środków

Samorząd terytorialny

Systemowy niedobór pieniędzy na dokonanie zwrotu gminom z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego spowoduje, że w 2020 roku zabraknie ok. 35 proc. środków – uważa poseł Ryszard Wilczyński. Posłowie nie podzielili jego obaw.

06.12.2018

Nowe zasady dla wynajmujących budynki warte ponad 10 mln zł

CIT

Od stycznia 2019 roku podatek od nieruchomości komercyjnych będzie liczony od sumy ich wartości początkowej, pomniejszonej o 10 mln zł. Od tej daty obniżenie podstawy opodatkowania o 10 mln zł będzie dotyczyć sumy wartości początkowych poszczególnych środków trwałych w postaci budynków.

06.12.2018

Rzecznik przedsiębiorców zaczyna od biura w Krakowie

Prawo gospodarcze

W Krakowie otwarto w czwartek pierwszy lokalny oddział Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. To przejaw decentralizacji działalności tego urzędu - powiedział podczas uroczystości rzecznik Adam Abramowicz. To pierwsze biuro Rzecznika.

06.12.2018

Świąteczne prezenty dla emerytów czasami bez PIT

PIT

Świąteczne prezenty otrzymywane przez emerytów i rencistów od byłych pracodawców mogą być zwolnione z podatku dochodowego. Ich wartość nie może być jednak wyższa niż 3 tysiące złotych rocznie.

06.12.2018