Największa konferencja na temat nieruchomości

Prawnicy

Od 17 do 19 września 2008 w Kopenhadze, International Bar Association (IBA) organizuje konferencję pt. Transgraniczne Inwestycje w Sektorze Nieruchomości w Europie. Będzie to jedna w największych...

09.07.2008

Komisja Europejska zaproponowała obniżenie VAT

Komisja Europejska zaproponowała zmiany w tzw. dyrektywie VAT-owskiej, dopuszczając m.in. możliwość stosowania przez kraje członkowskie obniżonej stawki VAT na całe, a nie tylko jak dotąd społeczne,...

09.07.2008

Ustawa o WOH niekonstytucyjna

Ustawa o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych jest niezgodna z konstytucją - zdecydował Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie Trybunału uznali, że za wprowadzeniem reglamentacji działalności...

09.07.2008

Co z poziomym awansem sędziów?

Prezydent Lech Kaczyński odmówił złożenia podpisu pod ustawą likwidującą tzw. awans poziomy sędziów, czyli dodatkowe stanowiska - sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu...

09.07.2008

Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy

HR

Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę stanowiącej podstawę stosunku pracy ma charakter wyjątkowy. Zgodnie z obowiązującymi regułami interpretacyjnymi żaden...

09.07.2008

Największa konferencja na temat nieruchomości

Od 17 do 19 września 2008 w Kopenhadze, International Bar Association (IBA) organizuje konferencję pt. Transgraniczne Inwestycje w Sektorze Nieruchomości w Europie. Będzie to jedna w największych...

09.07.2008

Tajemnica bankowa na komisji

Bank nie będzie miał obowiązku udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie m.in. sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo...

09.07.2008

Zmniejszenie uciążliwości lub szkodliwości pracy

BHP

Obowiązek: Organizować pracę w sposb zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z gry tempie (art. 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks...

08.07.2008

Opodatkowanie dotacji, subwencji i dopłat

Niniejszy komentarz przybliża problematykę związaną z opodatkowaniem dotacji, subwencji i dopłat podatkiem od towarw i usług oraz podatkami dochodowym (z uwzględnieniem przepisw odmiennych...

08.07.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski