Młodzi naukowcy chcą sprawiedliwych podwyżek

Priorytetem przy przyznawaniu podwyżek na uczelniach powinno być osiągnięcie co najmniej minimalnych stawek, określonych przez resort nauki. Podwyżki motywacyjne dla wszystkich powinny być...

19.06.2013

Dolnośląskie: za dużo azbestu na Dolnym Śląsku

BHP

Dolnośląskie gminy zbyt słabo starają się o usunięcie azbestu znajdującego się na ich terenie. Jak wynika z badań przeprowadzonych w trakcje Kampanii antyazbestowej, którą prowadzi Fundacja...

19.06.2013

Straż Graniczna już wpuści partnera spoza UE

Wjeżdżający do Polski partnerzy obywateli państw UE (sami spoza Unii), jeśli są w rejestrowanym związku partnerskim i chcą wjechać razem do RP, będą uznani za członków rodzin - o takiej zmianie...

19.06.2013

W Sosnowcu uruchomiono system informacji przestrzennej

Samorząd terytorialny

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej ułatwiający mieszkańcom dostęp do baz danych zgromadzonych przez Urząd Miejski - uruchomiono w środę w Sosnowcu. System ma ułatwić załatwianie różnych...

19.06.2013

Sejm pracuje nad zmianami ustawy o kombatantach

Kluby poselskie opowiedziały się w środę za skierowaniem do prac w komisjach rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach. Jednym z jej głównych założeń jest powstanie Korpusu Walk o...

19.06.2013

Górnik zginął w kopalni miedzi Rudna

BHP

32letni górnik zginął w środę w należących do KGHM Polska Miedź Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach (Dolnośląskie). Prawdopodobną przyczyną wypadku było wychylenie się mężczyzny z kierowanej...

19.06.2013

Słupsk dopłaci z budżetu do wywozu odpadów po 1 lipca

Samorząd terytorialny

Konsorcjum spółek Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Remondis będzie po 1 lipca br. odbierało odpady od mieszkańców Słupska (Pomorskie). Miasto musi jednak dopłacić do nowego systemu ponad 2,5...

19.06.2013