Dopiero w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace parlamentarne nad projektem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pierwsze czytanie projektu ma odbyć się 14 grudnia na posiedzeniu plenarnym Sejmu. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że nowa ustawa nie zacznie obowiązywać od początku stycznia 2011 r.

Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu zazwyczaj ogranicza się do krótkiego zaprezentowania projektu ustawy i skierowania go przez marszałka do dalszych prac w komisjach sejmowych. Termin wejścia w życie nowej ustawy ma kluczowe znaczenie dla gmin, które będą miały rok na dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań wynikających z nowych przepisów. Projekt przewiduje m.in., że w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy rady gmin będą musiały podjąć uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Źródło: www.wnp.pl, 10 grudnia 2010 r.