Gdy 2 maja 2011 r. pójdziemy po poradę do doradcy podatkowego, otrzymamy paragon fiskalny. A przynajmniej powinniśmy otrzymać, bo od 1 maja ta grupa zawodowa będzie musiała ewidencjonować swoje obroty przy zastosowaniu kas fiskalnych. To efekt działań Ministerstwa Finansów, które od kilku lat konsekwentnie zawęża krąg podatników, którzy mogą nie rejestrować obrotów przy zastosowaniu kas.
Już 1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w tym zakresie, które spowoduje, że od 1 maja przyszłego roku ok. 150 tys. podatników będzie musiało zacząć stosować kasy fiskalne w swojej działalności. W tej grupie są – poza prawnikami czy lekarzami – doradcy podatkowi.
– Jeśli minister finansów rozszerza stosowanie kas fiskalnych na usługi prawnicze czy doradcze, to nie widzę żadnego racjonalnego powodu dla przyjęcia, że doradcy podatkowi wykonujący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mieliby być z tego obowiązku wyłączeni – komentuje Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP Doradztwo Podatkowe.
Zgodnie z tym rozporządzeniem – jak wskazuje Piotr Klimczak, konsultant w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, biuro w Poznaniu – zwolnienie z tego obowiązku nie będzie obejmować już m.in. usług prawniczych, rachunkowo-księgowych czy doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
– Zwolnienie w odniesieniu do tych usług przestanie obowiązywać 1 maja 2011 r. W związku z tym obowiązkiem ewidencjonowania usług świadczonych na rzecz osób fizycznych objęci zostaną również doradcy podatkowi – podkreśla Piotr Klimczak.

Źródło: Gazeta Prawna