Złodzieje drewna coraz częściej przed sądem

Środowisko

Z roku na rok coraz skuteczniej działa system monitoringu w polskich lasach. Liczba kradzieży spada, a tam, gdzie utrzymuje się na niezmienionym poziomie, wzrasta wykrywalność sprawców.

30.10.2013

SPA2020 przyjęty przez Radę Ministrów

Środowisko

Rada Ministrów przyjęła wczoraj Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 tzw. SPA2020. To pierwszy dokument...

30.10.2013

Remondis w CBA, a Byś w UOKiK

Zamówienia publiczne

Firma Remondis, która odwołała się od wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Warszawie, przygotowała wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o sprawdzenie przeprowadzonego...

30.10.2013

Nowe perspektywy dla gospodarki wodno-ściekowej

Środowisko

W latach 2014-2020 będziemy wspierać projekty dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym oraz te z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Unijna pomoc będzie realizowana poprzez Program Infrastruktura i...

30.10.2013

GDDKiA: przetarg na budowę odcinka S5 pod Poznaniem

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę odcinka drogi ekspresowej S5 od Poznania do Wronczyna. Odcinek tenma być pierwszym krokiem do połączenia drogi S5 z...

30.10.2013

Podatek leśny w 2014 r. będzie niższy

Zgodnie z opublikowanym we wtorek komunikatem Prezesa GUS, średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniosła...

30.10.2013