Skarżący były aplikant twierdził, że samo niezaliczenie kolokwium nie jest wystarczającą przesłanką do skreślenia z listy aplikantów adwokackich. Zdaniem skarżącego uchwała izby adwokackiej o skreśleniu go z listy aplikantów z powodu dwukrotnego niezaliczenia przez niego kolokwium została podjęta z naruszeniem przepisów
NSA nie zgodził się z byłym aplikantem i skargę oddalił. Zdaniem sędziów niezaliczenie wewnętrznego kolokwium korporacyjnego jest równoznaczne z nieprzydatnością aplikanta do zawodu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna