Od 1 lipca interpretacja będzie kosztować 40 zł tylko dla podatników, którzy nie prowadzą firm, oraz mikro- i małych przedsiębiorstw. Reszta zapłaci 25% więcej.

Opłata za wydanie interpretacji podatkowej za trzy miesiące wzrośnie 25-krotnie – z 40 zł do 1 tys. zł. Podwyżka będzie dotyczyć wszystkich podmiotów. Taką zmianę zawierają założenia do projektu ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 18 marca 2011 r. Zostały one właśnie skierowane do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Z założeń wynika, że wobec niektórych wnioskodawców, m.in. mikro-przedsiębiorców i małych firm, będzie stosowane zwolnienie. Pozwoli ono obniżyć opłatę za interpretację do dzisiejszego poziomu, czyli do 40 zł. Decyzję o obniżce opłaty do tej wysokości będzie też mógł podjąć minister finansów w drodze rozporządzenia. Będzie miał do tego prawo w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub interesem podatników. Co ważne, podatnik będzie musiał złożyć oświadczenie, że spełnia warunki uprawniające do skorzystania z niższej opłaty za wydanie interpretacji.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 23 marca 2011 r.