Rząd chce uprościć upadłość konsumencką

Jeśli dłużnik dogada się z bankiem, będzie mógł zachować mieszkanie. Niższe będą też koszty postępowania. W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad zmianami w przepisach o upadłości konsumenckiej.

30.07.2013

Były szef Krajowej Rady Komorniczej uniewinniony

Prawnicy

Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił we wtorek b. prezesa Krajowej Rady Komorniczej Jarosława Świeczkowskiego, który dostał karę upomnienia od komisji dyscyplinarnej przy KRK za udzielanie darmowych...

30.07.2013

Rząd przygotowuje warunki do informatyzacji państwa

Ułatwienie kontaktu obywatela, przedsiębiorcy i cudzoziemca z administracją publiczną i sądami administracyjnymi oraz zwiększenie liczby oraz jakość usług świadczonych drogą elektroniczną - to cele...

30.07.2013

Specjalne Strefy Ekonomiczne do końca 2026 r.

Samorząd terytorialny

Okres funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych wydłużono do końca 2026 r. Przy obecnej słabej koniunkturze gospodarczej, powinno to przynieść inwestycje rzędu 30 mld zł i ok 20 tys. nowych...

30.07.2013

Czeka nas długi okres stabilizacji stóp procentowych

Można liczyć na długi okres stabilizacji poziomu stóp procentowych - uważa członek Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Bratkowski. Jego zdaniem wzrost PKB w III kw. powinien być wyższy od II kw., a...

30.07.2013

Studenci obawiają się o przyszłość

Niemiecki trendence Institut co roku bada w całej Europie nastroje studentów dotyczące rynku pracy. Okazuje się, że aż 61,2 proc. ankietowanych obawia się o swoją zawodową przyszłość. Tylko co piąty...

30.07.2013