Helsińska Fundacja Praw Człowieka, INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Fundacja Panoptykon rozpoczynają monitoring wyboru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Projekt jest nawiązaniem do realizowanych od 2006 r. monitoringów wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego monitoringu wyboru Prokuratora Generalnego oraz trwającego obecnie monitoringu wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich.
Aby taki monitoring był możliwy, potrzebni są kandydaci. Dlatego też przygotowujące tę akcję organizacje
przesłały 27 maja br. do marszałka Sejmu oraz do klubów i kół poselskich pisma proszące o jak najszybsze wskazanie opinii publicznej kandydatów na GIODO. Gdy zostaną oni zgłoszeni, organizatorzy monitoringu będą m.in. zbierali i publikowali informacje o zgłoszonych kandydatach, organizowali spotkania z kandydatami oraz obserwowali działania Sejmu przy wyborze GIODO.
Jak mówi Łukasz Bojarski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, c
elem akcji jest włączenie opinii publicznej w proces wyboru GIODO – głównego organu państwowego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych obywateli. - Urząd ten powinna piastować osoba wyróżniająca się nie tylko szeroką wiedzą prawniczą, ale także wysokim autorytetem moralnym. Powinna to być również osoba dysponująca wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych, w tym znajomością wyzwań wynikających z rozwoju społeczeństwa informacyjnego - dodaje Bojarski.