Wskazani przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych specjaliści prawa cywilnego i administracyjnego już w piątek 28 maja 2010 w godz. 15-18) i przez cały weekend (sobota-niedziela w godz. 10-15) nieodpłatnie doradzać będą osobom poszkodowanym w wyniku powodzi. To inicjatywa Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, który o udział w niej poprosił prezesów obu samorządowych prawniczych i samorządy niezwłocznie przychyliły się do prośby ministra.

Jak informuje Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, wszyscy chętni do uzyskania porady powinni zgłaszać się do afiliowanych przy Ministerstwie Sprawiedliwości Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W razie potrzeby będą tam także mogli liczyć na bezpłatną pomoc psychologa.
W przypadku niemożności dotarcia do Ośrodków osób bezpośrednio dotkniętych skutkami powodzi, specjaliści doradzą ich bliskim.
Dyżury adwokatów, i radców prawnych i psychologów będą pełnione w Ośrodkach na terenie województw dotkniętych żywiołem, tj.: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Prawnicy będą także dyżurować w Okręgowych Izbach Radców Prawnych oraz Okręgowych Radach Adwokackich. O szczegółach tej pomocy informują poszczególne samorządy prawnicze.
- Aktualnie pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwiłoby dotarcie pomocy prawnej bezpośrednio do osób dotkniętych skutkami powodzi – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
Adresy rządowych ośrodków opublikowane zostały na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.