Oceniana będzie m.in. prawidłowość, poziom i efektywność wykonywanych obowiązków. W zależności od tego, jaki wynik prokuratorzy uzyskają, awansują bądź nie. Według dr Sylwii Morawskiej – prokurator z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – takie rozwiązanie wymaga wcześniejszego opracowania tzw. profilu kompetencyjnego, czyli modelu idealnego prokuratora.
Według prokuratorów, u
zyskanie obiektywnych ocen nie będzie także możliwe bez racjonalizacji zatrudniania prokuratorów. Pięcioletnie delegacje prokuratorów, które są popularnym zjawiskiem w Warszawie oraz w Katowicach, powodują, że w niektórych prokuraturach brakuje pracowników, a do statystyki wliczane są puste etaty. Taka praktyka prowadzi do sytuacji, w której prokuratorzy nie nadążają z wykonywaniem swoich obowiązków, przez co mogą uzyskać niższą ocenę okresową. – Jeśli nie wprowadzimy zdrowego systemu etatyzacji, oceny okresowe nie będą ani rzetelne, ani obiektywne – komentuje Mariusz Gózd, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczpospolitej Polskiej.

Źródło: Gazeta Prawna 27.05.2010.