Jak powiedział podczas konferencji prasowej po posiedzeniu pełniący obowiązki prezydenta marszałek sejmu Bronisław Komorowski, przygotowany przez Kancelarię Sejmu projekt specustawy wzorowany na ustawie drogowej i dotyczy specjalnego uproszczonego trybu wykupu terenów pod inwestycje zabezpieczające przed powodzią. Jego zdaniem, jest możliwe, by prace sejmowe nad projektem specustawy hydrologicznej rozpoczęły się już na najbliższym posiedzeniu Sejmu
Swoje poparcie dla nowej regulacji wyraził r
ównież premier Donald Tusk. - Jestem obiema rękami za tym, by uprościć zarządzanie instalacjami hydrologicznymi. Dzisiaj państwo ma za mało instrumentów do szybkiego działania - mówił premier. W jego ocenie w czasie powodzi działania są sprawne, ale "między powodziami decyzje są ślamazarne i trzeba zdecydowanie uprościć i przyspieszyć tryb podejmowania decyzji - mówił.
Marszałek Sejmu zapowiedział także kontynuowanie prac nad zmianami w Prawie wodnym oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które pozwoliłyby uniknąć wielu błędnych decyzji lokalizacyjnych.

Pozytywną opinię o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi przedstawiło w czwartek BCC. Zdaniem eksperta tej organizacji przedsiębiorców Janusza Zielińskiego, projekt dotyczy rozwiązań wymagających możliwie jak najszybszego wprowadzenia ich w życie celem złagodzenia i usuwania skutków powodzi. Wobec  konieczności niezwłocznego udzielenia niezbędnej pomocy poszkodowanym, proponowane wejście ustawy w życie z dniem ogłoszenia także nie budzi zastrzeżeń. Obiektywnie uwarunkowane są również trudności z precyzyjną oceną skutków finansowych proponowanej regulacji. Jego zdaniem projektodawca powinien jednak pokusić się o wstępny szacunek tych wielkości, wraz z zapewnieniem możliwości pokrycia koniecznych wydatków w ramach środków budżetowych.