Ujednolicenie tego legislacyjnego bałaganu jest najważniejszym zadaniem, zanim zabierzemy się za prawdziwą reformę e-administracji.  Celem e-administracji jest usprawnienie organizacji pracy urzędników, znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania administracji a zarazem poprawa jakości usług dla obywateli i małych przedsiębiorstw, które tworzą niemal połowę PKB. Jednym z kluczowych ułatwień elektronicznych dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych mają być elektroniczne skrzynki podawcze, działające w urzędach, które dają możliwość przesyłania dokumentów drogą e-mail.

Urzędnicy mają świadomość że dzięki inwestycjom w infrastrukturę informatyczną znacznie podnoszą swój prestiż i konkurencyjność całej administracji. Światowe trendy idą w kierunku odchodzenia od tradycyjnych wizyt w urzędach a większość spraw można załatwić nie wychodząc z domu. Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin życia, a kiedy nadejdzie czas na polską biurokrację off line? WedługGlobal Information Technology Report jesteśmy dopiero na 93 miejscu spośród 104 notowanych krajów, w których badano faktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii i procesów w administracji.