Hazard w internecie może być zakazany

Państwo członkowskie może zakazać prowadzenia gier losowych w internecie chcąc zapobiegać oszustwom i przestępczości oraz w celu ochrony konsumentów - uznał 3 czerwca br. Europejski Trybunał...

04.06.2010

Trybunał w Strasburgu rozpatrzy więcej spraw

Kadencja sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będzie dłuższa, w szystkie sprawy najpierw będą rozpatrywane przez komitet trzech sędziów, a niektóre nawet przez jednego. Te i szereg innych...

03.06.2010

Prawo do sprostowania przed Trybunałem

Pod koniec maja br. do Trybunału Konstytucyjnego trafiła skarga w sprawie Jarosława Kopcia, redaktora naczelnego Tygodnika Pułtuskiego, który został przez sąd ukarany za odmowę opublikowania...

03.06.2010

Przerywany czas pracy

HR

Wyczerpujące, ilustrowane przykładami, omwienie szczeglnego rodzaju czasu pracy, przewidującego przerwę nie wliczaną do czasu pracy. Autorka wymienia warunki jakie muszą być spełnione przy...

02.06.2010

Praca w kontakcie z czynnikami chemicznymi

BHP

Z chemią mamy do czynienia na każdym kroku, także w pracy zawodowej. Wśród tysięcy substancji chemicznych wiele oddziałuje w sposób szkodliwy na człowieka. Z tego względu występowanie w miejscu pracy...

02.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski