Tuż przed zakończeniem szkolenia na aplikacji ogólnej, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zmieniła zasady liczenia średniej z ocen, na które aplikanci ciężko pracowali cały rok.

Dotychczas, średnia miała być sumą ocen z egzaminów i praktyk. Pod uwagę brano 24 oceny - aż 15 z praktyk i 9 z egzaminów. Z treści wiadomości mailowej wysłanej do słuchaczy aplikacji ogólnej wynika, że według nowych zasad będzie brane pod uwagę 10 ocen - nadal 9 z egzaminów i tylko 1 z praktyk. Łatwo zauważyć, że znaczenie praktyk zostało pomniejszone kilkunastokrotnie. Aplikanci, którzy niejednokrotnie po godzinach pracy zostawali w biurze lub zabierali ciężkie teczki dokumentów do domu, aby napisane przez nich pisma procesowe uzyskały o jeden punkt więcej niż kolegi z aplikacji, mogą czuć się pokrzywdzeni. Według dotychczasowych wytycznych było jasne, że to oceny z praktyk są ważniejsze niż te z egzaminów, dlatego to właśnie praktykom aplikanci poświęcali tak dużo czasu i zapału.

To już przecież nie szkoła podstawowa, gdzie czerwony pasek na świadectwie stanowił "być albo nie być". Dlaczego więc walka toczy się o średnią z ocen? Aplikację ogólną w listopadzie ubiegłego roku rozpoczęło 300 osób. Od początku wiadome było, że połowa z nich po pierwszym roku odpadnie i jedynie 150 osób będzie mogło kontynuować naukę w Krakowie - 75 na specjalizacji prokuratorskiej, 75 na sędziowskiej. Nic dziwnego, że zdrowa rywalizacja trwała już od pierwszego dnia. Na aplikację ogólną nie było łatwo się dostać, tym bardziej przykro byłoby odpaść po kolejnym roku starania.

Skrupulatnie obmyślane przez aplikantów taktyki działania, mające zapewnić im sukces zostały ostatecznie zweryfikowane przez arbitralną zmianę przepisów, którą zaserwowała aplikantom KSSiP.

A różnica pomiędzy średnimi liczonymi według starych i nowych zasad to czasami nawet kilkadziesiąt miejsc na liście rankingowej!

Dotychczas jeden punkt z praktyk mógł zadecydować o wyprzedzeniu nawet 50 osób na liście chętnych do kontynuowania nauki. Obecnie, punkt różnicy w ocenie z praktyk (warto przypomnieć, że z 15 ocen praktycznych teraz do średniej liczona jest jedna), to zaledwie ok. 0,1 punktu w średniej czyli nie kilkadziesiąt, ale kilka miejsc w liście rankingowej.

Aplikanci o decyzji KSSiP zostali poinformowani drogą mailową. Na stronie Szkoły nie ma żadnej informacji na temat wprowadzonych zmian.

Źródło: Rzeczpospolita

Marta Osowska]]>