Sąd blokuje inwestycję Ikei przez decyzję środowiskową

Środowisko

Wojewdzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że białostocka firma TCL Polska jest stroną w postępowaniu wydawania decyzji środowiskowej dla fabryki Ikea w gminie Orla. Problem w tym, że decyzja...

12.10.2010

Dyskryminacja prawników ze spółek z o.o.

Prawnicy, którzy odbyli praktykę prawniczą pod nadzorem radcy prawnego w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych, nie mogą przystąpić do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji. Rzecznik praw...

12.10.2010

Co to jest legal English

Rynek

Obok wymagań związanych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi większość pracodawców w Polsce standardowo wymaga od polskich prawników umiejętności posługiwania się prawniczym angielskim (Legal...

12.10.2010

ETS: zwolnienie emeryta to nie zawsze dyskryminacja

Automatyczne rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego niekoniecznie stanowi dyskryminację - tak wynika z ogłoszonego dziś wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości....

12.10.2010

Co to jest legal English

Rynek

Obok wymagań związanych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi większość pracodawców w Polsce standardowo wymaga od polskich prawników umiejętności posługiwania się prawniczym angielskim (Legal...

12.10.2010

SN: sprawa skinheadów wraca do sądu w Białymstoku

Sąd Apelacyjny w Białymstoku ma jeszcze raz ocenić, czy skinheadzi skazani prawomocnie za publiczne propagowanie faszyzmu i szerzenie nienawiści rasowej powinni też odpowiadać za działanie w...

12.10.2010

Skuteczne budowanie marki pracodawcy

HR

Firmy, ktre koncentrują się na komunikacyjno-promocyjnych aspektach budowania marki pracodawcy, mogą przeżyć spore rozczarowanie: ich wysiłki, wydane pieniądze i spędzony czas nie przyniosą...

12.10.2010

Etyczne aspekty decyzji medycznych

W dniach 8-9 października w Krakowie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum odbyła się konferencja Etyczne aspekty decyzji medycznych. Zespół terapeutyczny -...

12.10.2010

Kontrowersyjny wyrok sądu w sprawie budowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że białostocka firma TCL Polska jest stroną w postępowaniu wydawania decyzji środowiskowej dla fabryki Ikea w gminie Orla. Problem w tym, że...

12.10.2010

Nie ma przywrócenia terminu bez wniosku strony

Warunkiem koniecznym rozpoznania przez organ administracji zagadnienia przywrócenia terminu jest złożenie przez zainteresowanego stosownego wniosku w tym zakresie. Sam fakt, że strona dokonała...

12.10.2010

Zmiany w zakresie ochrony przyrody (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Z dniem 20 lipca weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

12.10.2010

Dawid B. nie będzie się skarżył na zatrzymanie

Właściciel sklepów z dopalaczami nie zamierza dochodzić odszkodowania za zatrzymanie na 72 godziny. Mój klient nie ma zastrzeżeń co do sposobu zatrzymania. Raczej nie będzie składał zażalenia na...

12.10.2010

Dyskryminacja prawników ze spółek z o.o.

Prawnicy, którzy odbyli praktykę prawniczą pod nadzorem radcy prawnego w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych, nie mogą przystąpić do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji. Rzecznik praw...

12.10.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski