Jak wskazują badania Open Finance wyraźnie wzrosła też liczba wydanych pozwoleń na budowę nowych mieszkań. "Przed miesiącem informowaliśmy, że liczona przez nas roczna dynamika po raz pierwszy od kiedy zbieramy dane (czyli od stycznia 2008 roku) była dodatnia i wyniosła 0,5 proc. Na koniec marca była jeszcze wyższa, osiągając wartość niemal 3,5 proc. W ciągu ostatnich 12 miesięcy inwestorzy wystarali się łącznie o prawie 177 tys. pozwoleń. Przy czym warto zauważyć, że wzrost jest tu głównie zasługą deweloperów, którzy w skali roku zanotowali wzrost ich liczby o 11,8 tys., czyli o ponad jedną piątą. Zastój panuje natomiast wciąż w segmencie inwestorów indywidualnych, którzy takich pozwoleń otrzymali o ponad 3 tys., czyli o 3 proc. mniej. W dalszym ciągu odpowiadają oni jednak za ponad połowę (54,7 proc.) wszystkich wydanych pozwoleń. Jeszcze większa przewaga deweloperów rysuje się jeśli porównać pierwszy kwartał br. do analogicznego okresu z roku poprzedniego. W takim ujęciu zanotowali oni bowiem ponad 30-proc. wzrost liczby otrzymanych pozwoleń, natomiast inwestorzy indywidualni 8-proc. ich spadek"- podkreślają analitycy Open Finance.

Zdaniem ekspertów Open Finance trend spadkowy kontynuowany jest za to pod względem liczby mieszkań oddanych do użytkowania, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Roczna dynamika wyniosła w tym przypadku minus 15,1 proc., co oznacza, że w okresie 12 miesięcy, zakończonym w marcu br., oddano łącznie o 23 tys. jednostek mieszkalnych mniej niż w analogicznym, wcześniejszym okresie. Tu z kolei sytuację ratują inwestorzy indywidualni, którzy jako jedyny segment zanotowali wzrost o 2,9 proc., czyli o 2 tys. sztuk. Procentowo największy spadek wystąpił w segmencie spółdzielczym – o 45 proc. – natomiast ilościowo w deweloperskim, gdzie liczba oddanych mieszkań skurczyła się w skali roku o 19,7 tys. sztuk.

 
Liczba lokali oddanych w samym pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosła blisko 27,8 tys., co w porównaniu z I kw. ubiegłego roku oznacza spadek o 18,4 proc. W segmencie inwestorów indywidualnych zanotowano w tym czasie wzrost o 4,6 proc., zaś u deweloperów spadek o 38,6 proc.
"Sytuacja na rynku mieszkaniowym rozwija się w zgodzie z naszymi oczekiwaniami wyrażanymi w ostatnich komentarzach. Dlatego nie zmieniamy prognoz, zgodnie z którymi w nadchodzących miesiącach w dalszym ciągu powinniśmy obserwować spadek liczby oddawanych do użytku mieszkań. Zmiany trendu nie spodziewamy się wcześniej niż w drugiej połowie roku. Oczekujemy dalszej poprawy pod względem liczby rozpoczynanych budów, a także liczby wydawanych pozwoleń"- zaznaczają analitycy Open Finance.