Kłopotliwy dymek z papierosa

Choć palenie od pewnego czasu jest démodé, w każdej firmie są amatorzy nikotynowych używek. Dzięki bardziej restrykcyjnym przepisom coraz częściej próbuje się zniechęcić ich do nałogu, np. likwidując...

31.01.2014

Polska coraz starsza, a seniorzy w złej kondycji

Polska posiada jedno z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Jednocześnie odsetek seniorów aktywnych zawodowo i społecznie jest u nas kilkukrotnie niższy niż na przykład w krajach...

30.01.2014

Senat proponuje ustawę o działaczach opozycji w PRL

Wsparcie finansowe dla działaczy opozycji w PRL zakłada projekt ustawy przyjętej w czwartek przez Senat. Miesięczna pomoc może objąć - jak podał senator PO Jan Rulewski - ok. 10 tys. osób. Ta ustawa...

30.01.2014

Antoni Górski: trzeba wrócić na sale sądowe

Prawnicy

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa w oświadczeniu złożonym w czwartek 30 stycznia br. napisał, że ustały przyczyny, które mogły usprawiedliwiać powstrzymywanie się sędziów od orzekania.

30.01.2014

Senat przyjął projekt ustawy o działaczach opozycji w PRL

Ubezpieczenia społeczne

Wsparcie finansowe dla działaczy opozycji w PRL zakłada projekt ustawy przyjętej w czwartek przez Senat. Miesięczna pomoc może objąć - jak podał senator PO Jan Rulewski - ok. 10 tys. osób. Ta ustawa...

30.01.2014

Zmiany w kodeksie wyborczym do podpisu prezydenta

Dwie nowele kodeksu wyborczego, z których jedna usuwa błąd ze wzoru na obliczanie limitu wydatków na kampanię podczas eurowyborów, a druga zmienia zapis ws. kandydatów do PE bez polskiego...

30.01.2014