Państwa, w których średni czas oceny wniosków o dofinansowanie wybieranych w trybie konkursowym jest najkrótszy to: Łotwa, Estonia i Słowenia odpowiednio 60, 74 i 75 dni – wynika z danych resortu rozwoju regionalnego.
W pozostałych krajach proces selekcji projektów trwa średnio od 90 do 100 dni. Polska z wynikiem 102 dni znalazła się na końcu listy.
W ramach analizy czasu trwania oceny projektów w poszczególnych państwach członkowskich MRR porównało także odsetek wniosków o dofinansowanie, które pozytywnie przechodzą ocenę formalną. W tym zestawieniu na ostatnim miejscu znajduje się Malta, gdzie wymogi formalne spełnia 69% składanych aplikacji. Odsetek projektów, które zostają dopuszczone do weryfikacji merytorycznej jest nieco wyższy w Estonii (77%) i Polsce (79%).
Natomiast największy odsetek zweryfikowanych projektów uzyskuje pozytywną ocenę formalną na Łotwie oraz w Czechach odpowiednio 95 % oraz 98 %. Pozostałe państwa członkowskie wskazały, iż od 80% do 90 % projektów zostaje pozytywnie ocenionych na etapie weryfikacji formalnej.

Źródło: Serwis samorządowy PAP