Język migowy wejdzie do sądów

Do korzystania z usług tłumaczy języka migowego powinny być zobowiązane nie tylko urzędy, ale także np. sądy i szkoły - uważa rzecznik praw obywatelskich....

05.04.2011

E-faktura jest podstawą do ulgi internetowej

Urzędy skarbowe respektują zarówno obraz faktury elektronicznej wysyłany na adres e-mail odbiorcy, jak i faktury w formie papierowej - mówi Andrzej Parafianowicz wiceminister finansów....

05.04.2011

Umowa zabezpiecza honorarium po procesie

Rynek

Adwokat nie powinien przejmować wygranych pieniędzy klienta, gdyż zabezpieczenie swoich interesów nie jest najważniejsze w tym zawodzie. Za gwarancję wypłaty honorarium powinna wystarczyć adwokatowi...

05.04.2011

Stadionowy sąd stwarza iluzję skuteczności

Prawnicy

Nie ma wielkich szans, aby te procesy zaczynały i kończyły się na stadionie - twierdzi Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej. - Mamy więc do czynienia z...

05.04.2011

Prokuratorzy zabiegają o zapis w Konstytucji

Związkowcy prokuratury wystosowali do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny list, w którym apelują o przyspieszenie działań zmierzających do nadania prokuraturze statusu organu konstytucyjnego.

05.04.2011

Prawo do obrony w Polsce wciąż ograniczone

Mimo, że nastąpił w ostatnich latach wyraźny postęp, to osoby oskarżone lub podejrzane nie mogą jeszcze w Polsce korzystać z prawa do obrony według najlepszych międzynarodowych standardów....

05.04.2011

MF: ostrożnie z elektronicznymi PIT-ami

Ministerstwo Finansów apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy używaniu programów firm komercyjnych do wypełniania i przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. W najbliższy czwartek...

05.04.2011

Łagodniejsze wymagania dla żłobków

Samorząd terytorialny

Z dniem 4 kwietnia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów...

04.04.2011

Szkolenia do opiekunów małych dzieci

Samorząd terytorialny

Z dniem 4 kwietnia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,...

04.04.2011

Referendarze i asystenci bez perspektyw

W polskich sądach pracuje 3 tys. asystentów sędziów i 2 tys. referendarzy. To bardzo pożyteczne grupy zawodowe i ludzie wyjątkowo wiele wnoszący do pracy wymiaru sprawiedliwości - mówią zgodnie...

04.04.2011