RPP nie zmieniła stóp procentowych

RPP kolejny miesiąc podtrzymała ocenę, że stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie co najmniej do końca pierwszego półrocza br., a wcześniejsze obniżki stóp oraz ich późniejsze...

06.02.2014

Szpitale nieprzygotowane na informatyzację

Na osiem miesięcy przed pierwotnym terminem uruchomienia pełnej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej blisko 60 procent szpitali deklaruje, że nie jest jeszcze na to gotowa. Co dziesiąty ocenia stan...

06.02.2014

Korekty kosztów należy dokonać również w remanencie

Wartość spisu z natury pomniejsza się o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów (zwiększył przychody) z tytułu niezapłaconych zobowiązań. Pomniejszenia dokonuje się o tę część...

06.02.2014

NRL: limitowanie czasu pracy lekarzy grozi katastrofą

Wprowadzenie ograniczenia czasu pracy lekarzy przy fatalnie działającym systemie opieki zdrowotnej groziłoby katastrofą; mogłoby wydłużyć nawet dwukrotnie kolejki do specjalistów i czas oczekiwania...

06.02.2014

Kraków: nowy OIOM w szpitalu im. Jana Pawła II

11 miejsc posiada uruchomiony w tym tygodniu oddział intensywnej terapii medycznej Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Będzie slużył do znieczulania pacjentów do zabiegów w...

06.02.2014

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie przywrócone

Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które w lipcu zeszłego roku straciły zasiłek pielęgnacyjny w wyniku nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, odzyskają prawo do zasiłku i będą miały wpłacone zaległe świadczenia -...

06.02.2014

Zgłoszenia alarmowe przyjmuje jeden operator

BHP

Od 1 stycznia wszystkie powiadomienia alarmowe, które wpływają do policji, straży pożarnej i pogotowia w każdym województwie obsługuje centrum powiadamiania ratunkowego (CPR).

06.02.2014