Jak kupić jacht?

W ciągu ostatnich lat jachty stały się symbolem luksusu i prestiżu. Bardziej niż ekskluzywne wille czy drogie samochody podkreślają wysoki status społeczny swoich zamożnych właścicieli,...

11.04.2011

Salans współpracuje z białoruską kancelarią

Rynek

Międzynarodowa kancelaria Salans i białoruska kancelaria Stepanovski, Papakul & Partners (SPP) podpisały umowę współpracy. Umowa obejmuje projekty inwestycyjne realizowane na Białorusi oraz...

11.04.2011

Ustawa o służbie medycyny pracy

BHP

Głwnym zadaniem jednostek podstawowych Służby Medycyny Pracy (SMP), niezależnie od struktury organizacyjnej, jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami pracującymi. SMP przejęła...

11.04.2011

SN: można ustanowić dzierżawę na prawach autorskich

Unormowanie w prawie autorskim umów mających za przedmiot prawa autorskie nie eliminuje stosowania przepisów Kodeksu cywilnego, w tym jego części szczególnej. Nie jest więc wykluczone zawieranie umów...

11.04.2011

KRS domaga się podwyżek dla sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa sprzeciwia się zamrożeniu wynagrodzeń sędziowskich w 2012 roku i ostrzega przed destabilizacją sytuacji w wymiarze sprawiedliwości....

11.04.2011

Prokuratorzy nadużywają zwolnień chorobowych

Prokuratorzy idą na zwolnienie lekarskie średnio dwa razy częściej niż inni pracownicy. W tym czasie dostają 100, a nie 80 proc. pensji. Prokuratorzy chorują średnio 25 dni w roku. To statystyki...

11.04.2011