Nianie i opiekunki wyjdą z szarej strefy

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia, które pozwoli (po wejściu w życie) prawidłowo wykonywać przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, powodując...

11.05.2011

Czas na polityczny wideo-marketing ?

Samorząd terytorialny

Kandydaci startujący w najbliższych wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu nie powinni zapominać o sile jaką jest Internet. To tutaj większość elektoratu szuka podstawowych informacji na temat...

11.05.2011

Zmiana porządku obrad sesji

Samorząd terytorialny

Czy dopuszczalna jest zmiana porządku obrad rady gminy w trakcie trwania sesji, po przegłosowaniu zatwierdzenia porządku obrad? Czy porządek obrad można zmieniać więcej niż raz?

11.05.2011

Dyscyplinarki notariuszy będą orzekane publicznie

Jawność postępowania dyscyplinarnego toczącego się wobec notariusza będzie można wyłączyć tylko w przypadkach wyjątkowych. Wchodząca dziś w życie nowelizacja Prawa o notariacie stanowi, że wyrok...

11.05.2011

Egzaminy zawodowe: trzeba więcej komisji odwoławczych

Prawnicy

Po ubiegłorocznych egzaminach adwokackim, radcowskim i notarialnym od uchwał komisji egzaminacyjnych odwołało się ponad 600 osób. W tym roku odwołań może być nawet dwukrotnie więcej, więc grupa...

11.05.2011

Zasady tworzenia regulaminów pracy

BHP

Regulamin pracy jest jednym z ważniejszych wewnętrznych dokumentów w zakładzie pracy. Tym samym należy zadbać o jego poprawne sporządzenie - niniejszy komentarz Serwisu BHP może być w tym zakresie...

11.05.2011

Sprawozdania i absolutorium nie mogą być łączone

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu a udzielenie absolutorium organom wykonawczym j.s.t. to zupełnie różne...

11.05.2011

Droga Ekspresowa S7 Skarżysko-Kamienna- otwarta!

Budownictwo

Dwa tygodnie temu został oddany do ruchu nowo wybudowany odcinek drogi ekspresowej S7 Skarżysko-Kamienna Występa będący jednocześnie obwodnicą miejscowości Suchedniw, Ostojw, Łączna, Występa. Odcinek...

11.05.2011

Posłowie przyspieszą zmiany na rynku pomocy prawnej?

Prawnicy

Przyspieszają prace nad ustawą o państwowych egzaminach prawniczych. Dziś po południu zbierze się w tej sprawie sejmowa podkomisja. Według jednej wersji, by podsumować dotychczasowe ustalenia, według...

11.05.2011

Nowa zasada prawna dotycząca skargi kasacyjnej

Sprawa o uchylenie, ustalenie nieistnienia oraz o stwierdzenie nieważności uchwały organów spółdzielni jest sprawą o prawa niemajątkowe, w której skarga kasacyjna jest dopuszczalna (art. 3981 § 1 w...

11.05.2011