CO TO ZA PRAWO?
Droga wewnętrzna i strefa ruchu

Dnia 14 maja br. weszły w życie dwa rozporządzenia dotyczące znaków i sygnałów drogowych - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 89, poz. 508), a także rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 89, poz. 509).
Rozporządzenia dotyczą wprowadzenia do stosowania nowych, informacyjnych znaków drogowych:

Droga wewnętrzna - znak wjazdu
1) znak D-46 "droga wewnętrzna" stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę wewnętrzną, położoną np. na terenie zakładu pracy, osiedla itp. Znak ten powinien być umieszczony na połączeniu drogi wewnętrznej z drogą publiczną.
Znaku tego nie stosuje się na połączeniu drogi publicznej z nieruchomością położoną przy tej drodze, stanowiącym zjazd w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, jednak dopuszczono stosowanie znaku D-46 w przypadkach, gdzie ze względu na rodzaj obiektu (kompleks budynków o różnym przeznaczeniu, np. usługowo-handlowym) brak znaku miałby wpływ na bezpieczeństwo ruchu na drodze publicznej.
Znaku D-46 nie stosuje się również w przypadku wjazdu na drogę wewnętrzną, znajdującą się w oznakowanej strefie ruchu. Na drodze wewnętrznej stosuje się znaki, takie jak na drodze publicznej z grupy wielkości "małych" lub "mini".

Droga wewnętrzna - znak wyjazdu

2) Znak D-47 "koniec drogi wewnętrznej" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej (np. z terenu zakładu, osiedla, centrum handlowego) na drogę publiczną.
Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-46 "droga wewnętrzna". Znaku D-47 nie stosuje się jednak w przypadku wyjazdu z drogi wewnętrznej znajdującej się w oznakowanej strefie ruchu na drogę publiczną.
Znak D-47 stosuje się również w przypadku, gdy na połączeniu drogi publicznej z nieruchomością, został zastosowany znak D-46.
3) Znak D-52 "strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje podmiot zarządzający drogami wewnętrznymi. W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych tj. z grupy małych lub mini. Dopuszcza się stosowanie znaków z grupy wielkości średnich, jeżeli droga wewnętrzna znajduje się w ciągu drogi publicznej.
Znaku D-52 nie stosuje się na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych położonych w strefie zamieszkania.
W przypadku umieszczenia znaku D-52 na wlocie drogi wewnętrznej, przy zjeździe z drogi publicznej nie należy stosować znaku D-46.
4) Znak D-53 "koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wyjazdach ze strefy oznakowanej znakami D-52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-52. Znak D-53 "koniec strefy ruchu" może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52.