MS nie popiera zmian ws. przestępstw z nienawiści

Resort sprawiedliwości negatywnie ocenia poselskie projekty zmian kodeksu karnego rozszerzające karalność za tzw. przestępstwa z nienawiści wobec m.in. osób homoseksualnych. Dyskusję nad propozycjami...

11.03.2014

Rząd ustalił trzeci projekt deregulacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, został przedłożony przez ministra sprawiedliwości.Jest to tzw. trzeci projekt deregulacyjny, który...

11.03.2014

Łódzcy adwokaci pomagają Ukraińcom

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi rozpoczęła Akcję pomocy obywatelom Ukrainy. Piętnaście kancelarii, które zgłosiły gotowość niesienia pomocy prawnej Ukraińcom, przystąpiło do pracy.

11.03.2014

Tomasz Smolarz nowym wojewodą dolnośląskim

Samorząd terytorialny

Poseł PO Tomasz Smolarz zastąpił na stanowisku wojewody dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupę. Pochodzący z Dzierżoniowa polityk od 2007 roku zasiadał w ławach poselskich; jest jednym z czterech...

11.03.2014

Marek Tałasiewicz nowym wojewodą zachodniopomorskim

Samorząd terytorialny

Marek Tałasiewicz (PO), przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, został nowym wojewodą zachodniopomorskim. Zastąpił Marcina Zydorowicza. Tałasiewicz był w latach 1990-1998 wojewodą...

11.03.2014

Dialog w organizacji daje konkurencyjną przewagę

Stojące przed współczesnym biznesem wyzwania są często na tyle złożone i trudne, że liderzy nie są w stanie rozwiązać ich w pojedynkę. Umiejętność prowadzenia dialogu zczłonkami zespołu oraz sztuka...

11.03.2014

Student równorzędnym partnerem dla uczelni

Prawa studenta zostały określone już w samej Konstytucji. Na gruncie jej przepisów ma on zagwarantowane prawo do poszanowania i ochrony godności osobistej , co wynika z artykułu 30. Z kolei artykuł...

11.03.2014