Z powodu zmian w prawie podupadają małe apteki

Małe apteki ledwo wiążą koniec z końcem, a niektóre poupadały. Wszystko przez zmiany w prawie, w wyniku których sprzedaż parafarmaceutyków mogą reklamować stacje benzynowe, a nie apteki.

13.01.2014

DSS dogadały się z firmą Covec za 11 mln zł

Zamówienia publiczne

Dolnośląskie Surowce Skalne zawarły ugodę z chińskim konsorcjum Covec, na mocy której strony zrzekły się wszystkich wzajemnych roszczeń wynikających z zawartych w latach 2010-2011 umów na...

13.01.2014

UOKIK: kara za dezinformację ws. rent hipotecznych

Spółka Fundusz Hipoteczny Dom błędnie informowała o zasadach dotyczących wypłacanej renty hipotecznej uznała Prezes UOKiK i nakazała zmianę praktyki oraz nałożyła karę w wysokości ponad 40 tys. zł.

13.01.2014

Zmiana w rozliczaniu świadczeń leczenia szpitalnego

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał 10 stycznia 2014 roku zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego (nr...

13.01.2014

Opłata audiowizualna ma wynosić 100 zł rocznie

Opłata audiowizualna zastępująca abonament RTV ma wynieść maksymalnie 100 zł rocznie. Wpływy mają być trzykrotnie wyższe niż obecnie. Szybkie rozwiązanie tego problemu zapowiada minister kultury...

13.01.2014

Grzywny w sądach niepopularne

Polskie sądy rzadko stosują grzywny. W 2012 r. w stosunku do 408 tys. skazanych orzeczono je jako jedyną karę ponad 91 tys. razy, a jako karę dodatkową 109 tys. razy.

13.01.2014

Podatnicy mogą już składać zeznania PIT za 2013 rok

Do 30 kwietnia 2014 roku podatnicy są zobowiązani złożyć urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2013 roku. Na stronie internetowej resortu finansów są już dostępne deklaracje...

13.01.2014