Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców wprowadziła od 1 stycznia 2012 r. możliwość składania do ministra finansów wniosku o wydanie interpretacji ogólnej w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnioski o wydanie interpretacji ogólnej kierowane są do wybranych dyrektorów izb skarbowych według kryterium podziału na poszczególne podatki.

W ramach upoważnienia dyrektorzy izb skarbowych mogą wydawać, jako organ pierwszej instancji, postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji w przypadku, gdy ze wstępnej analizy wniosków wynikać będzie, że nie są spełnione ustawowe przesłanki do wydania interpretacji.

Złożone przez podatników wnioski dotyczą każdego z podatków, jednak zawierają liczne braki formalne. Jak możemy przeczytać w Gazecie Prawnej, do najczęstszych błędów należy między innymi brak wskazania niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w decyzjach, postanowieniach i interpretacjach indywidualnych i brak wskazania, na czym polega identyczność stanów faktycznych w powołanych rozstrzygnięciach. W takiej sytuacji wnioskodawcy wzywani są do usunięcia tych braków.

Zobacz także:

Wiemy jak wystąpić o interpretację ogólną