14 marca 2012 r. podpisano dwie umowy o dofinansowanie projektów pn. „Budowa zakładu produkującego śmigła do elektrowni wiatrowych zlokalizowanego w Warszowicach w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” oraz „Budowa nowoczesnej linii technologicznej do produkcji niezbędnych elementów elektrowni wiatrowych”.

Inwestycje o wartości odpowiednio: ponad 57 mln zł oraz niemal 30 mln zł otrzymają dofinansowanie w kwotach ponad 23 mln zł i ponad 9,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii, Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach działania wspierana jest budowa nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw.

Źródło: www.pois.gov.pl