Rynki pod presją, złoty coraz słabszy

Notowania pary EURUSD nie obroniły wczoraj kluczowego poziomu 1,3145 i chyba to należy uznać za wydarzenie dnia. Taniejące euro pociągnęło za sobą bowiem przecenę złotego, spadki na rynkach akcji, a...

14.12.2011

Renciści socjalni więcej dorobią do świadczenia

HR

Od 1 stycznia 2012 r. osoby pobierające rentę socjalną będą się rozliczały z dodatkowych dochodw na takich samych zasadach jak renciści i emeryci pobierający świadczenia z ubezpieczeń społecznych....

14.12.2011

TK: następca komornika bierze opłatę kolegi

Odwołanemu komornikowi nie należy się ustalona przez niego opłata, jeśli uprawomocniła się po jego odwołaniu stwierdził we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Opłatę bierze jego następca. Zdaniem autora...

14.12.2011

Opodatkowanie nagród sportowych

Przyporządkowanie wyrżnień i nagrd przyznanych przez gminę za wysokie wyniki w sporcie do określonego źrdła przychodw jest zależne od tego, kto taką nagrodę otrzymuje.

14.12.2011

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Na swoich stronach internetowych Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów...

14.12.2011

Coraz trudniej o zysk z wynajmu mieszkań

Budownictwo

W ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji, średnia strata z tytułu inwestycji w mieszkanie na wynajem w skali roku zbliża się do 6 proc....

14.12.2011