Mimo iż ustawa weszła w życie 1 stycznia tego roku, to gminy mają 18 miesięcy na przygotowanie się do całkowitego przejęcia obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 roku. Tak poważna zmiana wymaga również reorganizacji struktury Urzędu Miasta, stąd decyzja o powstaniu Wydziału Środowiska.

Źródło: www.um.ostrowiec.pl