Stronami umowy są Ministerstwo Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz EWG Taczalin Spółka z o.o – Beneficjent.

Planowany całkowity koszt projektu to 307 856 650,00 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wynosi 22 416 332,40 zł, co stanowi 12,57% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mg.gov.pl