Raport zawiera informacje dotyczące m.in. wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, wielkości produkcji, zużycia i charakterystyki paliw, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, dotyczący poprzedniego roku kalendarzowego. Obowiązek ten dotyczy substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji określonych w załączniku do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.).

Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową www.krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta, dla każdego zakładu odrębnie.

Podmioty, które na terenie swoich zakładów eksploatują wyłącznie urządzenia lub instalacje wymagające zgłoszenia lub nie wymagające ani pozwolenia ani zgłoszenia, lub posiadające jedynie środki transportu albo maszyny robocze mogą przekazywać raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w uproszczony sposób, bez konieczności zakładania konta w Krajowej bazie, wypełniając specjalnie przygotowany formularz.

Źródło: www.eko-net.pl