SN: upomnienie dla radcy za brak staranności

Rynek

Radca prawny może być słusznie ukarany upomnieniem, jeśli nie informuje klienta o przebiegu jego sprawy, nie uczestniczy w rozprawach sądowych, nie wnosi o uzasadnienie wyroku. I nie ma tu znaczenia,...

14.09.2011

Konferencja o partycypacji pracowniczej

Odpowiedzialna partycypacja pracownicza i udział pracowników w zyskach i zarządzaniu przedsiębiorstwem - to temat konferencji zorganizowanej przez Instytut Allerhanda i Wolters Kluwer Polska pod...

14.09.2011

Kontrola warunków pracy osób niepełnosprawnych

BHP

Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do...

14.09.2011

Opodatkowanie podziemnych wyrobisk jest niedopuszczalne

13 września 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewdzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące podatku od nieruchomości służących do wydobywania kopalin. Trybunał...

14.09.2011

Czy łatwo jest zrobić karierę arbitra?

Są ludzie, którzy całe życie zawodowe poświęcili arbitrażowi. Jest wielu którzy robią karierę. Jest jeszcze więcej tych, którzy pragną ją zrobić. Rzesze młodych ludzi garną się do arbitrażu. Jest...

14.09.2011

Płaca minimalna w 2012 r. - 1500 zł

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r., przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

13.09.2011

Prawnicy spotkają się na Jasnej Górze

Ksiądz Jan Pasierbek, krajowy duszpasterz prawników zaprasza na Dzień Skupienia Katolickich Prawników Polskich, który odbędzie się 1 października na Jasnej Górze.

13.09.2011

MEN proponuje wzory dokumentów

Samorząd terytorialny

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano wzory karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz planu działań wspierających.

13.09.2011

Więcej gmin na specjalnych zasadach

Samorząd terytorialny

MSWiA przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia wprowadzającego specjalne zasady odbudowy zniszczeń w gminach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

13.09.2011

Sfinansowanie projektu planu miejscowego

Samorząd terytorialny

Czy prywatny inwestor może sfinansować koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Właścicielowi zależy na uchwaleniu planu, a gmina nie ma środków. Czy można w tej sprawie...

13.09.2011

W województwie pomorskim gaz z łupków już płynie

Samorząd terytorialny

8 września 2011 r. w rejonie Łabienia na Pomorzu Zachodnim, po raz pierwszy w Polsce wydobyto gaz ze złóż łupkowych - poinformował wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak podczas konferencji...

13.09.2011

Uprawnienia adwokatów z UE zrównane z polskimi

Rynek

Dzięki wchodzacym dziś w życie przepisom, adwokat z Unii Europejskiej wpisany na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką lub radcowską może już prowadzić w Polsce stałą praktykę we wszystkich...

13.09.2011

Mało adwokatów i radców chce być sędziami

Prawnicy

Tylko 66 radców prawnych i 41 adwokatów starało się w 2010 roku o stanowisko sędziego informuje Krajowa Rada Sądownictwa. Jeszcze mniej, bo w sumie tylko 20 z nich zostało powołanych na urząd...

13.09.2011

Spotkanie ministrów w Londynie

Środowisko

Polska delegacja pod przewodnictwem Joanny Maćkowiak Pandery, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska spotkała się w Londynie z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, Żywności oraz Obszarw...

13.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski