33 studentów odebrało w poniedziałek stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Wsparcie finansowe już po raz 22. zostało przyznane młodym ludziom z niezamożnych rodzin, osiągającym znakomite wyniki w nauce.

Stypendia wręczył wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, który przewodniczy Radzie Funduszu. Podczas uroczystości w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wręczono też dyplomy firmom, instytucjom i osobom wspierającym tę fundację.

Łukaszczyk wyraził zadowolenie, że ,,rodzina stypendialna- zarówno po stronie beneficjentów, jak i darczyńców - stale rośnie. Wojewoda podkreślił, że gromadzone w Funduszu środki są wydawane na pomoc studentom w ponad 90 procentach - osoby działające w tej fundacji działają społecznie - co korzystnie wyróżnia go spośród innych tego typu organizacji działających w Polsce.

Zapowiedział też, że Śląski Fundusz Stypendialny zasili też dochód z tegorocznego Balu Charytatywnego Wojewody Śląskiego, zostanie przekazany Śląskiemu Funduszowi Stypendialnemu.

Przez 11 lat działalności Śląskiego Funduszu Stypendialnego wręczono stypendia na łączną kwotę ponad 940 tys. zł 586 osobom. W ostatniej edycji przyznano 33 stypendia warte ponad 63 tys. zł. Stypendyści ostatniej tej edycji to głównie studenci uczelni śląskich.

Śląski Fundusz Stypendialny wspiera młodych zdolnych ludzi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. By uzyskać stypendium trzeba się wykazać średnią ocen powyżej 4 - 5, udokumentować trudną sytuację ekonomiczną, a także pochodzić z województwa śląskiego. Pieniądze przysługują studentom uczelni publicznych i niepublicznych.

Fundusz powstał w styczniu 2001 roku z inicjatywy senatora Adama Graczyńskiego, a zasilany jest przez śląskie firmy, przedsiębiorstwa i uczelnie. Graczyński był pierwszym przewodniczącym Rady Funduszu. Po jego śmierci w 2004 r. Radzie przewodniczyła wicemarszałek Krystyna Bochenek. Po jej śmierci w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, przewodniczenie Rady objął wojewoda Łukaszczyk.(PAP)

kon/ ls/