Celem dyrektywy EIA jest zagwarantowanie, że projekty, które prawdopodobnie wywrą wpływ na środowisko, zostały odpowiednio ocenione przed ich zatwierdzeniem. Oznacza to, że wszelkie możliwe skutki tych projektów dla środowiska będą określone i ocenione, zanim podjęta zostanie jakakolwiek decyzja o zatwierdzeniu projektów. Wykonawcy mogą wtedy odpowiednio dostosować swoje projekty, ograniczając do minimum ich negatywne skutki jeszcze przed ich pojawieniem się, lub też właściwe organy mogą włączyć środki łagodzące te skutki podczas zatwierdzania projektów.

Źródło: www.europa.eu