Jest to pierwsza umowa zawarta w ramach nowej formy wsparcia finansowego, jakie NFOŚiGW oferuje beneficjentom I osi priorytetowej POIiŚ czyli dopłat do ceny wykupu obligacji. Zgodnie z przyjętym programem priorytetowym, dopłaty mogą być udzielone do ceny wykupu obligacji kuponowych. Ta nowa forma dofinansowania jest odpowiedzią NFOŚiGW na sugestie przekazywane przez jednostki samorządów terytorialnych oraz przez spółki komunalne, bowiem obligacje są atrakcyjną formą finansowania inwestycji infrastrukturalnych związanych z ochroną środowiska.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl