Projektowane przepisy obniżają stawkę opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie szkolenia do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest to czterokrotność). Zmianę Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia opłaty. Dodatkowo w uzasadnieniu podkreślono, że nawet przed wzrostem wysokości kwoty bazowej suma opłat rocznych wnoszonych przez aplikantów na pokrycie kosztów szkolenia przewyższa jego faktyczne koszty, co wynika z danych przedstawionych przez Krajową Radę Komorniczą.
Nowe stawki miałyby zastosowanie do tegorocznej opłaty. W przypadkach, gdy została ona już wniesiona w kwocie wyższej, w zależności od wyboru, aplikant otrzyma zwrot nadwyżki lub zostanie mu ona zaliczona na kwotę następnej opłaty.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line