Ruszyła III edycja Konkursu 3P

Zamówienia publiczne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

05.05.2014

Ruszyła sesja egzaminacyjna międzynarodowej matury

Egzaminem pisemnym z języka angielskiego w poniedziałek rano sesję maturalną rozpoczną maturzyści, którzy chcą uzyskać międzynarodową maturę - International Baccalaureate (IB). W Polsce zdaje ją...

05.05.2014

Od września "Lekcje z ZUS" dla Polaków

Ubezpieczenia społeczne

Polacy od ponad miesiąca mogą decydować o tym, gdzie ma być gromadzone 15 proc. ich składki na emeryturę. Do tej pory wnioski złożyło jedynie niecałe 60 tysięcy uprawnionych. Przyczyną może być fakt,...

05.05.2014

Linia zabudowy zdefiniowana przez orzecznictwo

Budownictwo

Linia zabudowy jest pojęciem występującym w aktach prawnych z zakresu planowania przestrzennego. Bliższe określenie tego pojęcia nie jest jednak łatwe, ponieważ nie doczekało się ono dotychczas...

05.05.2014

Zmiany w kontraktowaniu leczenia szpitalnego

Od 1 lipca 2014 roku nastąpią zmiany w zawieraniu i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego. W leczeniu szpitalnym wyodrębniono nowy zakres świadczeń chirurgia naczyniowej realizowana na...

05.05.2014

Zmiany w refundacji chemioterapii: nowe leki

Prezes NFZ wydał 30 kwietnia 2014 roku zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia Nr...

05.05.2014

PE na równi z rządami tworzy unijne prawo

Parlament Europejski stał się z instytucji symbolicznej ważnym uczestnikiem procesu tworzenia prawa UE. Kolejne traktaty stopniowo wzmacniały jego pozycję, a najnowszy traktat lizboński zrównał wpływ...

05.05.2014

Jesienią ma być gotowa prezydencka ustawa rodzinna

W Kancelarii Prezydenta trwają prace nad projektem ustawy rodzinnej, zakładającej m.in., że roczny urlop rodzicielski będzie można wykorzystać na raty, aż do 5. roku życia dziecka. Liczymy, że...

05.05.2014

Krajowa Polityka Miejska powstrzyma chaos przestrzenny?

Samorząd terytorialny

We wrześniu rząd przyjmie Krajową Politykę Miejską, która ma m.in. okiełznać żywiołową suburbanizację. Samorządowcy w całej Polsce pod mieszkania wyznaczyli tak dużo miejsca, że starczyłoby go nawet...

05.05.2014