Narodowy Fundusz Zdrowia podał informacje na temat wartości refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartości wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach terapeutycznych i chemioterapii.
Centrala NFZ opublikowała wartość refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach terapeutycznych i chemioterapii, narastająco od początku roku do października 2011 r.
Jest to wykonanie obowiązku wynikającego z art. 63 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696), zmieniającego art. 102 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który nakłada obowiązek „podawania co miesiąc do publicznej wiadomości informacji o wielkości kwoty refundacji i liczby zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN”.
Więcej na ten temat na stronie internetowej NFZ.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 11 stycznia 2012 r.
 
Data publikacji: 12 styc
znia 2012 r.