Pułapki wdrażania zarządzania projektami

HR

Pracując od kilku lat z organizacjami, śledząc błyskawiczne zmiany w otoczeniu i nowe potrzeby, które trzeba zaspokoić, obserwuję, jak zmienił się styl pracy: zanikł spokojny, niezmienny tryb jej...

22.08.2014

Wypłata może być niebezpieczna - Szwecja

Badanie sektora publicznego w Szwecji wskazuje, iż śmiertelność w dniu wypłaty wzrasta o 23%. Wzrost ten ograniczał się do osób o niskich dochodach, które narażone są na odczuwanie finansowego...

22.08.2014