Projekt Ruchu Palikota o świadomym rodzicielstwie wypracowany przez środowiska działające na rzecz praw kobiet całkowicie dopuszcza aborcję do 12. tygodnia ciąży, wprowadzająca edukację seksualną w szkołach dostępną dla każdego ucznia i dofinansowanie antykoncepcji przez państwo. Ustawa porusza też klauzulę sumienia.
Lekarze zachowaliby prawo do klauzuli sumienia, ale kierownik placówki medycznej musiałby zapewnić świadczenia, nawet jeżeli wszyscy jego lekarze korzystają z klauzuli.
Solidarna Polska chce zaś zaostrzyć obecną ustawę antyaborcyjną, która zezwala na przerwanie ciąży w trzech przypadkach: gdy ciąża jest efektem gwałtu, zagraża życiu lub zdrowiu kobiety czy gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę ostatnią przesłankę posłowie Solidarnej Polski chcą wykreślić.

Źródło: Gazeta Wyborcza