ZNP przypomina w swoim oświadczeniu, że na początku br. burmistrz Cieszanowa zaprezentował pomysł na „reformę oświaty”, w myśl którego szkoły gminne miały być przekazywane spółkom komunalnym. W reakcji na ten pomysł Zarząd Główny ZNP przedstawił analizę prawną, z której wynikało, iż takie przekazanie pozostaje w jaskrawej sprzeczności z rozwiązaniami zawartymi w ustawie o systemie oświaty. Argumenty prawne podniesione przez ZG ZNP podzielił Rzecznik Prawa Obywatelskich, Minister Edukacji Narodowej oraz Podkarpacki Kurator Oświaty, który stwierdził nieważność decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z 23 marca br. zezwalających komunalnej spółce Zakład Obsługi Gminy sp. z o.o. na prowadzenie na terenie tej gminy szkół i przedszkoli.
- Niestety, wciąż nie wszyscy kuratorzy oświaty podzielają stanowisko RPO, MEN i ZNP. Na przykład na stronie internetowej Lubelskiego Kuratora Oświaty wciąż można zapoznać się z informację zatytułowaną „Zasady przekazywania szkół publicznych do prowadzenia osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego lub osobom fizycznym.” W informacji tej Lubelski Kurator Oświaty sugeruje, iż prowadzenie gminnej szkoły może zostać przekazane spółkom komunalnym - czytamy w oświadczeniu ZNP.