List intencyjny przewiduje m.in. dwa alternatywne warianty inwestycji ARP w akcje Polimeksu. Według pierwszego z wariantów ARP lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje spółki za kwotę nie większą niż 250 mln zł, a według drugiego - ARP lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje spółki za nie mniej niż 150 mln zł oraz warranty subskrypcyjne.

Objęcie akcji przez ARP zostało uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków określonych w liście intencyjnym, w tym od zawarcia przez spółkę porozumienia restrukturyzacyjnego z wierzycielami finansowymi. "List intencyjny umożliwia objęcie przez ARP nowo wyemitowanych akcji spółki uprawniających do wykonywania do ok. 32,99 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki, uwzględniając przyszłe emisje zaplanowane w ramach programu restrukturyzacyjnego spółki tj. emisję skierowaną do obligatariuszy spółki ("Emisja w celu Konwersji") oraz ewentualną emisję skierowaną do obecnych akcjonariuszy" - napisano w komunikacie.

"W ramach realizowanej strategii finansowania zwróciliśmy się do kilku uznanych instytucji z propozycją uczestnictwa w podwyższeniu kapitału spółki lub gwarantowaniu emisji akcji. ARP jest podmiotem, który jako pierwszy wyraził zainteresowanie współpracą. Będziemy dążyć do wypracowania rozwiązania optymalnego z punktu widzenia wszystkich interesariuszy i samej spółki" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Polimeksu Robert Oppenheim.

Polimex zwołał NWZ na 15 października, które zdecyduje o emisji akcji dla obligatariuszy na kwotę ok. 250 mln zł i emisji kierowanej do potencjalnego inwestora strategicznego, z której chce pozyskać ok. 235 mln zł. Akcjonariusze zdecydować mają także w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

ARP na swojej stronie internetowej poinformowała w środę, że Agencja weźmie udział w projekcie na zasadach komercyjnych. "Zaangażowanie ARP w finansowanie Polimexu Mostostal ma zapewnić spółce stabilizację działalności oraz umożliwić realizację kluczowych, z punktu widzenia interesów państwa, projektów w obszarze energetyki" - czytamy. Dodała, że list intencyjny obowiązuje przez 3 miesiące od daty podpisania.

Polimex-Mostostal to firma inżynieryjno-budowlana, aktywna na rynku od 1945 roku, działa jako generalny wykonawca w branży m.in. chemicznej, rafineryjno-petrochemicznej, energetycznej, ochrony środowiska, budownictwa przemysłowego, budownictwa drogowego i kolejowego oraz infrastruktury komunalnej. Strategiczne kontrakty Polimeksu to budowa: elektrowni w Opolu dla PGE i elektrowni w Kozienicach dla Enei. Spółka realizuje też kontrakty drogowe dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Polimex-Mostostal ma ponad 10-letni staż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W II kw. 2012 r. spółka miała 387,98 mln zł straty netto w porównaniu do 13,3 mln zł zysku netto przed rokiem. Rynek oczekiwał, że strata wyniesie 72,1 mln zł straty. Strata okazała się wyższa m.in. z powodu przeprowadzonej przez spółkę wyceny kontraktów drogowych. (PAP)

gsu/ ana/ mmu/ aop/ bno/