Jak inne kraje rozwiązały problem finansowania oświaty?

Samorząd terytorialny

Czy efektywność wydatkowania środków publicznych w obszarze edukacji zależy przede wszystkim od dyrektora szkoły? Czy efektywność wydatkowania środków publicznych w obszarze edukacji zależy przede...

06.11.2012

KRS: likwidacja sądów tylko ustawą

Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie oceniła obywatelski (przygotowany przez PSL) projekt zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Jutro jego pierwsze czytanie w Sejmie.

06.11.2012

Janusz Palikot domaga się odwołania wojewody lubuskiego

Samorząd terytorialny

Janusz Palikot domaga się odwołania przez premiera wojewody lubuskiego, a przez szefa GDDKiA dyrektora oddziału tej instytucji w Zielonej Górze. Powodem ma być niefrasobliwość w ochronie miejsc pracy...

06.11.2012

Świadectwo pracy jest dokumentem prywatnym

Świadectwo pracy ma charakter dokumentu prywatnego. Moc dokumentu urzędowego, zgodnie z art. 244 1 k.p.c., mają wyłącznie dokumenty sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy...

06.11.2012

Rząd: potrzeba więcej systemów antyplagiatowych

Ponad połowa uczelni nie sprawdza oryginalności prac dyplomowych ministerstwo chce skończyć z tą praktyką. Obowiązek weryfikacji prac dyplomowych programami antyplagiatowymi powinien być wpisany do...

05.11.2012

Postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora z Pucka

Rzecznik dyscyplinarny Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku skierował do sądu dyscyplinarnego przy prokuratorze generalnym sprawę prokuratora z Pucka, który prowadził śledztwo w sprawie śmierci dwójki...

05.11.2012

Nagroda Nobla dla Unii niezgodna z prawem?

Międzynarodowe Biuro Pokoju w Genewie, zrzeszające 320 organizacji pozarządowych zwróciło się w poniedziałek do Fundacji Noblowskiej z apelem o niewypłacenie Unii Pokojowej Nagrody Nobla. Nagroda...

05.11.2012

Kolejne cztery terminy testów w Katowicach

Prawnicy

Adwokat Roman Kusz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, ogłosił cztery terminy testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy o...

05.11.2012