GUS przeprowadza Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że od 15 września do15 grudnia 2014 roku na terenie całego kraju przeprowadzane jest Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (EHIS), którego celem jest poznanie...

22.09.2014

Nowa metoda diagnozowania alergii na leki

Nową metodę diagnozowania alergii skórnej na leki, szybszą i łatwiejszą niż obecnie stosowane, opracował zespół polskich badaczy pod kierunkiem dr. Grzegorza Porębskiego z Zakładu Alergologii...

22.09.2014

Mediacje - zamiast sporu!

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie zaprasza napiątą edycję Studiów Podyplomowych Mediacje rodzinne i karne.

22.09.2014

SN: zwolnienie z pracy trzeba zakwestionować

Jeżeli pracownik nie zakwestionuje skutecznie wypowiedzenia dokonanego przed przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę, to nie może skuteczne dochodzić roszczenia o ustalenie istnienia stosunku...

22.09.2014

Białogard: szpital powiatowy został spółką

Szpital w Białogardzie został przekształcony w spółkę, której jedynym właścicielem, jest samorząd powiatowy. Akt notarialny powołujący spółkę do życia został złożony do sądu. Spółka czeka na wpis do...

22.09.2014

Sąd rejestrowy wykreśli z urzędu martwe spółki

Wprowadzenie możliwości wykreślenia z urzędu przez sąd rejestrowy tzw. martwych podmiotów, które nie posiadają majątku i faktycznie zaprzestały działalności, przewiduje projekt ustawy o zmianie...

22.09.2014

Od poniedziałku radcowie doradzają pro bono

W poniedziałek rusza akcja Niebieski Parasol, tydzień bezpłatnych porad prawnych dla potrzebujących, których organizatorem jest Krajowa Rada Radców Prawnych i wszystkie okręgowe izby radców Prawnych.

22.09.2014

Na całym świecie demonstracje na rzecz ochrony klimatu

Środowisko

Tysiące ludzi demonstrowały w niedzielę w największych metropoliach globu na rzecz ochrony klimatu. Manifestacje odbyły się m.in. w Londynie, Berlinie, Amsterdamie, Paryżu, Sztokholmie, Rzymie,...

21.09.2014