– Przygotowana zmiana przywraca wcześniejsze rozwiązania, co jest tym bardziej zasadne, że brak okresowej weryfikacji wysokości pomocy może doprowadzić z czasem do powstania dużych różnic pomiędzy kwotami uzyskiwanymi na usamodzielnienie z pomocy społecznej oraz z ustawy o pieczy zastępczej – mówi "DGP" Krzysztof Michałkiewicz, poseł PiS.