Wstępną deklarację uczniowie składali do końca września. Jest ona istotna jednak tylko dla dyrektora szkoły. Dla okręgowych oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej liczą się te złożone do 7 lutego. Wybór przedmiotu i poziomu, na jakim będzie zdawany, jest istotny z punktu widzenia rekrutacji na studia. Rejestr kierunków i przedmiotów można znaleźć na stronie internetowej polon.nauka.gov.pl.